overall

دانشجــو مــؤذن جامعـــــه است ، اگر خـــواب بماند نماز همه قضـــا میشود. ««شهید بهشتی ره»»

 
شکار ایرانیان توسط MI6 در دبی

کد خبر : 342548        زمان مخابره : 24/11/1389        10:17

اختصاصی«جوان آنلاین»


این افراد در پشت مانیتوری که به راحتی دیده نمی شوند این کار را انجام می دهند بعد در صورت مناسب تشخیص دادن افراد مذکور به فرد نشان شده در کشور امارات نزدیک می شوند

یکی از اهداف سازمان اطلاعاتی روباه پیر که همیشه به دنبال آن بوده جذب ایرانی هایی است که بتوانند در راستای اهدف استعماری آنها خدمات شایانی ارائه دهند.
به گزارش « جوان آنلاین» ،سازمان اطلاعات انگلیس در یک اقدام جدید برای شناسایی و استخدام ایرانیان 5 نفر ایرانی را به استخدام خود درآورده و در فرودگاه دبی مستقر نموده است. وظیفه این افراد شناسایی و مشخص کردن شغل و آدرس افرادی که از هواپیمایی ایران به فرودگاه دبی وارد می شوند.
لازم به ذکر است این افراد در پشت مانیتوری که به راحتی دیده نمی شوند این کار را انجام می دهند بعد در صورت مناسب تشخیص دادن افراد مذکور به فرد نشان شده در کشور امارات نزدیک می شوند و در صورت موافقت به سرویس اطلاعاتی انگلیس معرفی می شوند.

دانلود فیلم

دانلود فایل ضمیمه

  انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 342548