overall

دانشجــو مــؤذن جامعـــــه است ، اگر خـــواب بماند نماز همه قضـــا میشود. ««شهید بهشتی ره»»

 
میزبان و مهمان بخوانند
نویسنده : The servant of God - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٤
 

نشستن در جایى که میزبان پیشنهاد مى کند از نکاتی است که مهمان باید به آن توجه کند


سرویس مذهبی افکار- آداب مهمانی به دو دسته تقسیم مى شوند .
دسته نخست ، امورى هستند که سزاوار است مهمان ، آنها را انجام دهد که عبارت اند از:

۱ . پذیرش دعوت مؤمن؛
۲. رعایت اولویّت ها در پذیرش دعوت به مهمانى؛
۳ . کُندى ورزیدن در پذیرفتن مهمانى هاى غفلت زا؛
۴ . مقدّم داشتن دعوتى که یادآور آخرت است؛
۵ . شرط کردنِ پرهیز از تکلّف و تشریفات؛

۶ . اجازه گرفتن براى ورود به خانه میزبان؛
۷ . سلام کردن هنگام ورود به خانه؛
۸ . نشستن در جایى که میزبان پیشنهاد مى کند؛
۹ . احترام پذیرى؛
۱۰ . گشودن روزه مستحبّى؛

۱۱ . خوب خوردن؛
۱۲. اقتدا به صاحب خانه در نماز؛
۱۳ . دعا کردن براى میزبان؛
۱۴ . ترک کردن مهمانى پس از صرف غذا؛
۱۵ . پاسدارى از کرامت خود با رعایت مدّت اقامت .

دسته دوم ، امورى هستند که مهمان باید از انجام دادن آنها سر باز زند و ترک آنها نشانه ادب مهمان است که عبارت اند از :

۱ . شرکت کردنِ بدون دعوت در مهمانى دیگران؛
۲ . حضور در مهمانى ویژه ثروتمندان؛
۳ . حضور در مهمانى برپاشده با انگیزه همچشمى؛
۴ . پذیرش مهمانى اهل ساز و آواز؛
۵ . پذیرش مهمانى مشرک ، منافق و فاسق؛

۶ . واداشتن میزبان به تکلّف و تشریفات؛
۷ . دیگرى را همراه خود به مهمانى بردن؛
۸ . روزه مستحبّى گرفتن ، مگر با اجازه میزبان؛
۹ . ناچیز شمردن امکانات میزبان؛
۱۰ . پرس و جو در باره حلال بودن غذا

منبع: کتاب فرهنگنامه مهمانی