overall

دانشجــو مــؤذن جامعـــــه است ، اگر خـــواب بماند نماز همه قضـــا میشود. ««شهید بهشتی ره»»

 
به افتخار قوانین آمریکا قیام کنید!
نویسنده : The servant of God - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
 

۵۰ سال زندان برای مدیر مگا آپلود!

۲۰ سال زندان برای متجاوز و قاتل یک زن!

۳ ماه زندان برای قاتل ۲۴ مرد و زن و کودک!


به افتخار قوانین و دادگاه های آمریکا!

%عکس به افتخار قوانین و دادگاه های آمریکا!
۵۰ سال زندان برای مدیر مگا آپلود!

۲۰ سال زندان برای متجاوز و قاتل یک زن!

۳ ماه زندان برای قاتل ۲۴ مرد و زن و کودک!

به افتخار چنین دادگاه و قانون و قاضی قیام کنید!

 

برگرفته از:persianok.ir