زیباترین بلوتوث‌های قرآنی

زیباترین بلوتوث‌های قرآنی

زیباترین بلوتوث‌های قرآنی

حامد شاکرنژاد

حاج حامد شاکرنژاد

چنانکه دانشمندان علوم قرآنی گفته‌اند: فروزان‌ترین بعد اعجاز بیانی قرآن، هم‌سازی با نغمه‌های دلنشین، و آهنگ‌های وزین صوتی است، آنگاه که با صدایی گرم و زیبا، و آوایی نرم و فریبا، دمساز گردد، آتشی بر خرمن دل‌ها افکند. که شعله‌های تابناکش جهانیان را به سوز و گداز گذارد.

در حدیث درربار نبوی می‌خوانیم که:

اقراوا القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسوق و اهل الکبائر[ اصول کافی، ج 2]:

قرآن را، با الحان و صوت عربیتلاوت کنید. و از آهنگهای اهل فسق و فجور پرهیز کنید.

در روایتی دیگر حضرتش می فرماید:

زیباترین زیبایی‌ها، موی زیبا و نعمت آواز خوش است. هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن، آواز خوش است.» (اصول کافی، ج 2)

این سفارش‌ها همه بر اساس حکمتی است و آن اینکه جمال‌گرایی و زیبا‌پسندی، میل مشترکیست که ریشه در نهاد آدمیان دارد و قهرا از این میل فطری می‌توان راهی به سوی جمال مطلق ِ خالق هستی‌بخش گشود.

در این میان، آواز خوش و صدای دلپذیر، نعمتی است که سرآمد همه زیباییهاست و شکر این نعمت آنگاه گزارده می‌شود که آدمی، آن را در راه تلاوت قرآن که آهنگ‌پذیر ترین کلام هستی است به کار گیرد.

از طرفی دیگر باید دانست که بر هر نعمتی زکاتی مترتب است؛ زکات صوت زیبا نیز بخشش سخاوتمندانه آن به گوش‌های زیباشناس است و اینک این نغمه‌های زیبا و روح‌بخش، ارزانی گوش‌های زیباپسند شما:

 

سوره و آیه

Play

(نور/1)

Play

(یوسف/65)

Play

(الحجرات/18) و (ق/1)

Play

(الکهف/110)

Play

(النمل/29) و (النمل/30)

Play

(ضحی/6-1)

Play

(حاقه/4-1)

Play

 

حیاتتان قرآنی و جانتان جرعوش‌نوش این کوثر همیشه جاری

برگرفته از:9ktenews.com

/ 0 نظر / 11 بازدید