کاش دنیا برعکس بود ، آدما غربی نمی شدند ؛ غربی ها آدم می شدند . . .

افسران - کاش دنیا برعکس بود ، آدما غربی نمی شدند ؛ غربی ها آدم می شدند . . .
نمی دانم دست یا پا ؛

ولی می گفت گیر است

شاید هم هر دو را می گفت

حالا ماندم کدامشان گیرتر بود ؟

آن چیزی که پایش بود یا این چیزی که سرم بود ؟

به هر حال احساس می کردم که پای او بیشتر گیر است تا پا و دست من .

البته از شما چه پنهان ، چادرم هم گیر هست

چشم های هرزه در تاروپودش گیر می کند…
http://www.afsaran.ir/
/ 0 نظر / 58 بازدید