رفاقت با حضرت مهدی (عج)از عارف نامی آیت الله کشمیری سوال کردند که آیا این درست است که می گویند اول ائمه ما را یاد می کنند بعد در آن لحظه ما آنها را یاد می کنیم ؟ گفت بله درست است.

امام زمان (عج) خیلی به فکر شیعیان و محبین خود است ،چقدر برای آنها دعا می کنند، عوض آنها استغفار می گویند و خلاصه :آن محبتهای لیلی ،کرد مجنون را اسیر . محبتهای حضرت بیشتر شان برای ما آشکار شده است . یکی از علماء در سفر حج مرتب به آقا می فرمود :آقا چرا تحویلمان نمی گیری ؟میفرماید در این لحظه دیدم آقا یی در کنارم است به من فرمودند یادت می آید قرار بود جایی بروی و فلان اتفاق برایت بیفتد ولی من نگذاشتم. یادت می آید کسی را به سراغت فرستادم و او باعث شد تو طلبه شوی و ... همین طور تک تک حوادث را نام می برند. من در آن لحظه دوست داشتم زمین دهان باز کند و مرا فرو ببرد. گفتم آقا ببخشید من نمی دانستم . بله خیلی جاها حضرت حتی دست ما گناهکاران را به گرمی گرفته است و ما نفهمیده ایم . اما بحث ما این است چطور با آقا رفاقت برقرار کنیم ؟ ببینید اگر کسی میخواهد با کسی دوست شود، دقت میکند ببیند او چه چیزی یا چه کاری در زندگی می پسندد و سعی می کند برای نزدیکی با او آن کار را برای او انجام دهد . خود حضرت مهدی (عج) فرموده «ما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه» «چیزی ما را از دوستانمان دور نمیکند الا عملهایی که انجام میدهند و ما خوشمان نمی آید (یعنی گناه )» مثلا امام زمان ( عج) سستی در نماز، غیبت، دروغ، بی احترامی به والدین را دوست ندارد ،پس ما باید اینها را ترک کنیم تا کم کم در آغوش مهر آقا قرا ر گرفته و با او رفیق شویم. یک شخص مشهدی در خواب می بیند از حرم امام رضا (ع) تا خانه اش سیم کابلی کشیده اند ولی یکدفعه آنرا قطع کردند. از خواب بیدار شد ،خیلی ناراحت بود که خدایا من چه کردم که ارتباطم با امام رضا(ع) قطع شد ،پس از جستجو از اهل خانه فهمید آن شب فرزندان او فیلم مبتذلی را به خانه آورده بودند و نگاه کرده بودند.

یک نکته ــ چقدر خوب است همیشه در حال هدیه دادن به آقا باشیم، مثلا گناهی پیش آمد،نامحرمی را دیدیم ، سرمان را پائین انداخته و بگوئیم(آقا به خاطر گل روی شما از این نگاه گذشتم) انوقت میبینید این رابطه ،عاشقانه شد و آقا به شما میفرماید :

عشق یکسویه یقین باطل بود این دل ما هم به تو مایل بود.

ما تو را اول صدایت کردهایم از برای خود جدایت کرده ایم


نکته دوم ــ رگ حساس امام زمان (عج ) جد بزرگوارشان ابا عبدلله الحسین (ع) هستند خود حضرت خیلی بر جدشان گریه می کنند و دوست دارند گریه کنندگان بر جدشان را . چقدر خوب است گهگاه تنها بنشینیم و یاد یکی از صحنه های کربلا بیافتیم و آهی بکشیم مثلا «فدای لب عطشانت علی اصغر » بعد برای آقا دعا کنیم ،خود حضرت فرموده اند «اگر کسی بعد از یاد مصائب جدم ،برای من دعا کند ،من هم برای او دعا می کنم »پس با این کارمان خود را در معرض دعای حضرت قرار دهیم .

نکته آخر ــ آدمی که دلش هرزه و بچه گانه است یکروز دنبال این نامحرم ،فردا دنبال کس دیگری میرود ،به ااین نمی توان عاشق گفت . مجنون هر کجا میرفت،نفس میکشید ،میخوابید باز به یاد لیلی بود . ای کاش این دل ما گرفتار شود گرفتار کسیکه ارزش گرفتار شدن داشته باشد ،که اگر این شد عاقبتمان این بیت می شود.

گر دست من ،گرمی دست تو احساس کند
دست از تمام مردم و اغیار می کشم
www.nooreaseman.com
/ 0 نظر / 13 بازدید