شیطان سه طائفه را وسوسه می کند

شیطان سه طائفه را وسوسه می کند

سرویس مذهبی افکار نیوز- «ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا؛ شیطان دشمن شماست، او را دشمن خود بگیرید.»

شیطان سه طائفه را وسوسه می کند: اوّل کسانی که از یاد خدا دوری می کنند.

مانند کسی که صبح مغازه اش را باز می کند و عصر هم می بندد و می رود. به هیچ چیز هم کاری ندارد. اگر هم حرفی به او بزنی، می گوید: کسب حلال است. اما نمی داند که کسب حلال مقرراتی دارد، احکامی دارد که باید یاد بگیرد. کَأنّ برای این ساخته شده است که صبح بیاید مغازه را باز کند و شب هم بندد! از هیچ یک

از احکام اسلامی خبر ندارد آقاجان!

طائفه دیگری که در معرض وسوسه شیطانند، کسانی هستند که احکام خدا را یک دستی گرفته اند. نماز را تند می خوانند. پروردگار به ملائکه می فرماید: چرا این بنده من با عجله نماز می خواند؟ مگر رزق و روزی او به دست غیر من است؟! باید نماز را مقدمه

حفظ اموالش بداند. 

وقتی اسکندر وارد آن شهر شد، گفت: آیا شماها نمی ترسید به اموالتان نقصی وارد شود؟ گفتند: خیر! ما توکلمان به پروردگار است، تمام اموالمان و خودمان همه در قبضه تصرف اوست. این است که کسی جرئت ندارد نقصانی به اموال ما وارد کند. 

طائفه دیگری که در معرض وسوسه شیطانند، کسانی اند که در مقام غفلت به سر می برند، خودشان را در حضور و محضر پروردگار نمی بینند. شیطان از پروردگار یک اختیاری گرفته است که از راه خون وارد عروق انسان می شود و او را وسوسه می کند. «ان الشیطان لیجزی من ابن آدم مجری الدم».

بیانات آیت الله حق شناس

/ 0 نظر / 38 بازدید